Sobre Archivoz

Archivoz és una revista digital gratuïta i d’abast internacional sobre arxivística i gestió documental. De caràcter divulgatiu, la publicació va néixer al juny de 2017 del treball col·laboratiu i voluntari d’un equip de professionals de tot el món.

L’objectiu del projecte és crear un nou mitjà de difusió sobre aquest àrea del coneixement per a difondre temes d’interès per a professionals d’arxius de tot el món, facilitant un mitjà a través del qual conèixer experiències i bones pràctiques en el sector.

Tres aspectes fonamentals del projecte són:

  1. L’equip editorial de Archivoz analitza l’entorn a nivell mundial per publicar entrevistes o articles d’interès per als professionals.
  2. També es té en compte a aquells professionals interessats en compartir amb altres col·legues del sector continguts d’interès. Es pot contactar amb l’equip per conèixer els criteris formals i de qualitat en el correu: direccion@archivozmagazine.org.
  3. Es publiquen continguts divulgatius perquè també pretenem acostar un univers que ens apassiona a tots els possibles públics d’interès fora del sector.

Amb el temps, s’ha convertit en una revista divulgativa de gran abast des de la qual no sols es pot accedir a opinions i experiències de professionals de tot el món, sino que també ha creat un espai de col·laboració internacional molt enriquidor.

Des de novembre de 2019, després de la signatura del conveni de col·laboració amb la  Sociedad Española de Documentación e Información Científica, la Revista Archivoz ha començat a ser editada a Madrid per SEDIC. No obstant, l’equip directiu, el d’edició, el funcionament i l’esperit col·laboratiu de la revista es mantenen inalterats.

Esperem que us resulti d’interès i participeu activament llegint o escrivint a Archivoz.