Avui volem parlar d’un projecte, encara en desenvolupament, que planteja una nova manera de difusió de la documentació fusionant els límits del concepte de biblioteca, arxiu i museu. Aquest projecte no tan sols és interessant pel seu plantejament, sinó que també és interessant per qui és el seu autor: Ferran Adrià.

(Archivoz) LABulligrafia és un projecte ambiciós que va començar en 2017 sota el nom de BulliLab on es pretén conjuminar una biblioteca, un arxiu i un museu sobre elBulli. Per a començar, volíem que ens expliquessis com va ser l’origen d’aquesta idea i quina ha estat la seva evolució.

(Ferran Adrià) Aquest projecte neix amb elBullifoundation i defensa una de les seves missions principals i que és salvaguardar el llegat de elBullirestaurant, tant en el que es refereix a l’espai de cala Montjoi a on va estar ubicat el restaurant ara transformat en elBulli1846, com tot el nostre fons documental.

(Archivoz) Aquest fons documental que forma LABulligrafia parteix de la documentació generada en el restaurant El Bulli. Quina altra documentació forma part d’aquest arxiu? Es tracta d’un arxiu obert, és a dir, es continua nodrint de documents?

(FA) L’ arxiu està conformat per centenars de milers de documents i objectes que ens permeten compartir tot el nostre know how. Es tracta d’una documentació generada durant l’evolució de elBullirestaurant i també dels documents generats en tots els projectes que es desenvolupaven al seu voltant. Documents com ara les llibretes de l’equip creatiu originals, físiques i digitalitzades, per posar només un exemple, son d’un valor immens per comprendre perquè elBullirestaurant va canviar el paradigma de la nostra disciplina.

L’ arxiu està conformat per centenars de milers de documents i objectes que ens permeten compartir tot el nostre know how. Click To Tweet

En l’actualitat, elBullifoundation segueix nodrint d’elements aquest fons documental.

(Archivoz) Parla’ns dels formats de LABulligrafia. Existeix un format en línia i un altre off-line. Quina diferència hi ha d’un format a l’altre (deixant de banda que un estaria en format físic i l’altre telemàtic)? Pretén ser un format complementari de l’altre o simplement presenta el mateix projecte de dues formes diferents?

(FA) El concepte off-line es basa en un espai físic amb un recorregut expositiu que permeti comprendre el nostre llegat, i el digital és un model que permet disposar de més temps per estudiar en profunditat tot aquest fons documental, donat que, com hem dit, hi ha infinitat de documents que es poden estudiar en funció del focus d’interès de cada persona. Però els dos models tenen la mateixa estructura de categories taxonòmiques.

(Archivoz) Centrant-nos en LABulligrafia off-line. Serà el lloc físic que albergarà l’arxiu-museu d’elBulli. Es té pensat un emplaçament? Es pensa en una edificació de nova planta o per contra un edifici rehabilitat? Explica’ns com serà el continent d’aquest projecte.

(FA) La primera idea seria que estès ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat a on vaig néixer i que sigui un espai rehabilitat, però ara per ara no hi ha res totalment decidit.

(Archivoz) Pel que fa al discurs expositiu. Pretén ser un recorregut per mitjà d’objectes i documents que expliqui la trajectòria d’elBulli. Exposar un document no sempre és fàcil com pot ser un quadre o una escultura, hi ha la possibilitat que no s’entengui bé el que es vol transmetre al discurs expositiu. Com es pensa exposar aquesta documentació en diàleg amb els objectes en LABulligrafia?

(FA) La narració expositiva té l’origen en l’auditoria creativa de elBullirestaurant, basada en el Catàleg General de la nostra obra. És un estudi exhaustiu que estem duent a terme en aquests moments a elBulli1846 i un dels motius de que estiguem totalment concentrats a cala Montjoi.

(Archivoz) Parlem de LABulligrafia en línia. Serà l’espai en línia que albergarà l’arxiu-museu d’elBulli. Allà hi trobarem el catàleg raonat de les obres d’elBulli, això vol dir que ens trobarem tot el fons documental digitalitzat? Com serà l’exposició en línia de documents?

(FA) Com et deia, les categories taxonòmiques a on classificarem tota la documentació seran les mateixes tant en el format off-line com el format on-line i es basaran en l’auditoria creativa de elBullirestaurant que estem realitzant gràcies a la metodologia Sapiens desenvolupada per elBullifoundation durant aquests últims anys.

(Archivoz) En què consisteix la Metodologia Sapiens i com s’adapta a la gestió de l’arxiu d’elBulli?

(FA) Sapiens va néixer de la necessitat d’organitzar i ordenar les nostres pròpies preguntes i, d’aquest mode, facilitar la comprensió del món de la gastronomia. Va ser més tard quan ens plantegem que podia ser una metodologia amb vocació transversal, aplicable a altres disciplines. Al principi, no hi havia cap objectiu de crear una metodologia, sinó que va ser a partir de la nostra investigació que va anar prenent forma com a tal.

Sapiens és una metodologia d’investigació amb una visió holística i sistèmica, ja que considera que està tot connectat i es basa en la teoria de sistemes i el pensament sistèmic, i també amb una visió històrica.

Com qualsevol metodologia d’investigació, és una eina que es pot aplicar a qualsevol lloc on hi hagi coneixement i que ajudi a connectar aquest coneixement i comprendre. Per tant, des del punt de vista dels sistemes, és un recurs del procés per comprendre, dins del sistema per comprendre.
Sapiens inclou uns principis filosòfics i uns mètodes que formen la metodologia. La concreció dels processos, fases, tècniques i eines varien en funció del tema, ja que alguns necessitaran aprofundir més en un tipus de coneixement o en un altre, i alguns tal vegada no necessitaran tots els tipus de coneixement que s’han previst. La metodologia és flexible, i els detalls de l’aplicació s’han de definir a cada una de les investigacions.

La seva aplicació genera un resultat concret que pot ser un arxiu físic o digital, treballs acadèmics com un treball de final de grau o una tesi doctoral, material educatiu, contingut en diferents formats com a llibres o exposicions, informes per a projectes d’una empresa, una auditoria d’organització i funcionament, d’experiència o de creació i innovació, o la generació de noves idees creatives que es poden transformar en innovacions.

L’objectiu final pot ser simplement gestionar informació i coneixement, o aprendre, però també pot ser ensenyar, comunicar, analitzar el context, analitzar una empresa, millorar aspectes com la qualitat i l’eficiència en una empresa, i també crear i innovar. La comprensió en profunditat del tema és la base a partir del qual treballarà per aconseguir aquests objectius.

Inicialment, Sapiens es va desenvolupar per a la investigació sobre la restauració gastronòmica que va donar lloc a la Bullipedia, però després es generalitzarà per a què es pugui aplicar a qualsevol àmbit, sector, organització, projecte, producte o servei.

(Archivoz) En qualsevol projecte de gestió cultural sempre hi ha un apartat que es dedica al públic al qual va dirigit el projecte. En el cas de LABulligrafia, quin és el públic objectiu al qual va dirigit? i el públic potencial?

(FA) Es un projecte que va dirigit a tots els amants de la gastronomia i, per suposat a tots els professionals que hi ha al voltant d’aquest àmbit, el que pot implicar a tothom, donat que el llegat de elBulli està plegat de relacions interdisciplinaries i elements extrapolables a altres disciplines estiguin més o menys relacionades amb la cuina i la restauració gastronòmica. Per això, és també un projecte que va més enllà i cerca l’interès de totes les persones interessades en reflexionar sobre la innovació.

(Archivoz) LABulligrafía és una realitat, però encara és un projecte que es troba en fase de desenvolupament. Per a quan es preveu que el projecte LABulligrafia es culmini? Com ha afectat la COVID-19 al desenvolupament del projecte?

(FA) El nostre horitzó a hores d’ara ens situa en el 2025 i és que ara estem totalment concentrats en l’activació de elBulli1846, a la mateixa ubicació a on es trobava el restaurant, a cala Montjoi. Es tracta d’un lab expositiu a on combinarem aquests dos conceptes d’exposició i investigació amb equips de treball multidisciplinaris que aniran participant de les diferents convocatòries que es vagin duent a terme i que permetin complir amb totes les missions de elBullifoundation: salvaguardar el llegat de elBulli i el seu espai físic, generar continguts de qualitat per la restauració gastronòmica i compartir la nostra experiència en gestió i innovació.

Es tracta d’un lab expositiu a on combinarem aquests dos conceptes d’exposició i investigació amb equips de treball multidisciplinaris Click To Tweet

A aquesta dedicació que li devem a aquest projecte fonamental per la fundació, certament també podem afegir el context actual generat per la pandèmia que ha bloquejat i condicionat la vida personal i professional de tota la humanitat, el que irremeiablement endarrereix calendaris que ara estan esperant reactivar-se de nou, esperem que ben aviat.

(Archivoz) Per a finalitzar, ens agradaria que a títol personal ens expliquessis que n’esperes de LABulligrafia.

(FA) Espero que permeti, a qualsevol persona interessada, no només a comprendre el perquè un restaurant situat en una petita cala de Roses, va canviar el paradigma de la cuina i la restauració gastronòmica, sinó també disposar d’una eina d’estudi i reflexió per aprofundir en la seva relació amb la innovació.

 

 

Imatge de capçalera: Retrat de Ferran Adrià. Foto: Juanjo Everman.


Entrevista realitzada per: Inmaculada López Zurrón

Share This